การปรับลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายลงต่ำกว่า 1% ต่อเนื่อง

การปรับลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายลงต่ำกว่า 1% ต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโนบายออกมาใหม่หลังจากที่ประเทศไทยและทั่วโลกได้ประสบปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองจากโรคระบาดร้ายแรงโควิด19 จากเดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่ 1% ขึ้นไปและปรับขึ้นปรับลงเป็นช่วงๆ ปัจจุบัน กนง.กำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่เคยมีปรากฏมาในประเทศไทยคืออยู่ในอัตรา 0.75% ซึ่งในอนาคตหากยังไม่มีการฟื้นตัวในภาคเศรษฐกิจของวงการธุกิจของเอกชนย่อมส่งผลให้รายได้ของภาครัฐลดลงตามไปด้วย อัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะมีการปรับลงต่ำกว่าอีกก็เป็นไปได้

อัตราดอกเบี้ยนโยบายยิ่งมีค่าต่ำลงมากเท่าไหร่ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศว่าสภาพคล่องทางการเงินในตลาดของประเทศมีน้อย ประชาชนแบกรับภาระหนี้สินต่อครัวเรือนและต่อบุคคลจำนวนมากในขณะที่มีรายได้ต่อตัวต่อคนต่อครัวเรือนเท่าเดิมหรือลดลงมาก การประกาศลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะช่วยให้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถานบันการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีอัตราลดต่ำลงไปด้วย ส่งผลต่อเนื่องเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนแต่ละคนและหนี้สินในครัวเรือนที่ต้องชำระหนี้มีอัตราส่วนที่ต่ำลง

การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเพียงเงื่อนไขหนึ่งในการส่งสัญญาณให้สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรับรู้ว่า กำลังการชำระหนี้ของลูกหนี้ทั้งในและนอกประเทศมีกำลังชำระหนี้ที่ลดลงแล้วเพราะสภาวะหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น แต่การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่ใช่วิธีการทั้งหมดในการฟื้นฟูหรือช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและของประชาชนสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนจึงจะสามารถพาประเทศฝ่าฟันปัญหาเหล่านี้รอดพ้นและเจริญก้าวหน้าต่อไปได้

#ข่าวเศรษฐกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *